Διεθνές δίκτυο υπεράσπισης ανοσοκατασταλμένων

Η αποστολή του IIAN είναι να υπερασπίζεται τα συλλογικά συμφέροντα όλων των ατόμων με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, ανεξάρτητα από την υποκείμενη ασθένεια που πάσχουν..

Στόχος του δικτύου είναι να προωθήσει αλλαγές στην πολιτική υγείας και στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης προς όφελος των ατόμων αυτών, όσον αφορά τη βελτίωση της πρόσβασης σε περίθαλψη και θεραπεία, καθώς και την έρευνα στον τομέα των παθήσεών τους. Το IIAN πιστεύει ότι οι λύσεις που προτείνει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς θα αποφέρουν σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη και οφέλη για την υγεία τόσο για τη συγκεκριμένη κοινότητα όσο και για την κοινωνία γενικότερα.

elΕλληνικά