Σχετικά με την IIAN

Η συνεχιζόμενη δυσχερής θέση των ανοσοκατεσταλμένων ατόμων στο παρελθόν και τώρα στο ενδημικό στάδιο του COVID-19 και οι πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις, όπως η άρση των μέτρων και πρωτοκόλλων του COVID-19, καθιστούν επειγόντως αναγκαία την ανάληψη προστατευτικών δράσεων για τον πληθυσμό αυτό. Αναγνωρίζοντας το γεγονός αυτό, μια ομάδα περισσότερων από 50 διεθνών εκπροσώπων της κοινότητας των ανοσοκατεσταλμένων συναντήθηκε τον Ιούνιο του 2023 για να συζητήσει πιθανές λύσεις και προσεγγίσεις για την καταπολέμηση αυτών των ζητημάτων. Με την πεποίθηση ότι απαιτείται ένας διεθνής συνασπισμός για την ισχυρή εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων των ανοσοκατεσταλμένων ατόμων από αυτή την άποψη - και ευρύτερα στους τομείς της πολιτικής υγείας, της υγειονομικής περίθαλψης και της έρευνας - δημιουργήσαμε το Διεθνές Δίκτυο Προάσπισης Ανοσοκατεσταλμένων (IIAN).

Ως πρώτο βήμα, το δίκτυο δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει αυτές τις εξελίξεις όσον αφορά το COVID-19 ως κίνητρο για να υποστηρίξει την προστασία αυτού του ιδιαίτερα ευάλωτου πληθυσμού. Με την ελπίδα ότι στο μέλλον μπορεί να προκύψει περαιτέρω ουσιαστική αλλαγή, το IIAN, στην έκκλησή του για δράση, προτείνει στρατηγικές και λύσεις στους ενδιαφερόμενους φορείς της πολιτικής υγείας, της περίθαλψης και της έρευνας για την αντιμετώπιση και την ικανοποίηση των αναγκών των ατόμων με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.
elΕλληνικά