Afdruk / Wettelijke bekendmaking

Europees Instituut voor patiëntenbelangen gUG
Adres: Am Rothenanger 1b
D-85521 Riemerling
E-mail: info@iian.info
Juridisch vertegenwoordiger: Jan Geissler, algemeen directeur

Privacybeleid

Hartelijk dank voor uw bezoek aan de IIAN.info website. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe het European Patient Advocacy Institute de persoonlijke gegevens gebruikt die wij van u verzamelen wanneer u onze website gebruikt. Mochten er vragen over de gegevensverwerking onbeantwoord blijven, dan beantwoorden we die graag per e-mail. Neem contact met ons op via het volgende e-mailadres: info@iian.info

Verantwoordelijke in de zin van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR):
Europees Instituut voor patiëntenbelangen gUG
Am Rothenanger 1b
85521 Riemerling
Duitsland
E-Mail: info@patientadvocacy.eu

Om de dienst van een webservice te kunnen leveren, d.w.z. de presentatie van de inhoud van onze website in de browser op uw computer of mobiele apparaat, moeten tijdelijke specifieke technische gegevens door ons worden opgeslagen.

De volgende gegevens worden geregistreerd:

  • je IP-adres,
  • uw tijdstempel van toegang,
  • de bron die je hebt opgevraagd,
  • je status,
  • de overgedragen hoeveelheid gegevens en de duur van de gegevensoverdracht;
  • de oorsprong/locatie van uw verzoek,
  • de naam en versie van uw browsersoftware

De verzamelde gegevens worden opgeslagen in zogenaamde serverlogbestanden. Statistische evaluaties zorgen ervoor dat de verzamelde gegevens ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert.
Als we concrete aanwijzingen krijgen voor onrechtmatig gebruik van onze webservice, verwerken we de hierboven verzamelde gegevens ook met het oog op het opsporen en volgen van misbruik.
Normaal gesproken worden deze serverlogs na 8 dagen verwijderd.
Deze uitgebreide analyse van technische gegevens met betrekking tot individuen wordt weerspiegeld in Art. 6 para. 1 lit. f GDPR (in het Duits Datenschutz-Grundverordnung, DGSVO).

Doorgegeven persoonlijke gegevens:

In principe slaan we alleen persoonlijke informatie van u op als u die aan ons geeft. In deze context verwijzen we naar Art. 6 para. 1 lit. a GDPR.
Voor verschillende doeleinden verzamelen we alleen de gegevens die op dat moment nodig zijn om de webdiensten te leveren (bijv. nieuwsbrief, toegang tot een forum, etc.) of uw verzoek (bijv. via een contactformulier of per e-mail, etc.). Formulieren voor registratie of contact worden onderverdeeld in noodzakelijke informatie (gemarkeerd als verplicht) en vrijwillige informatie. De persoonlijke gegevens die in deze context worden doorgegeven, worden uitsluitend gebruikt voor het door u beoogde doel. Als u contact met ons opneemt via de contactmogelijkheden op de website, worden uw gegevens opgeslagen om uw verzoek te verwerken en te beantwoorden. Deze gegevens worden gebruikt voor dat beperkte doel en worden verwijderd zodra het doel is bereikt.

We gebruiken cookies op onze website:
Deze website maakt gebruik van cookies om uw websitebezoek zo aangenaam mogelijk te maken. Een cookie is een klein stukje informatie dat lokaal op uw computer wordt opgeslagen.
We gebruiken twee categorieën cookies:
a) technisch noodzakelijke cookies
Telkens wanneer u onze website bezoekt, wordt een uniek sessienummer toegewezen voor deze oproep. Deze cookie moet ervoor zorgen dat de communicatie tussen de webserver en uw browser soepel en z werkt. Zo worden bijvoorbeeld registratie-, aanmeldings- en bestelprocessen correct verwerkt.
b) functionele cookies
Om bepaalde voorkeuren die u op onze website hebt gemaakt te kunnen opslaan, gebruiken we functionele cookies. Deze voorkeursinstellingen worden de volgende keer dat u onze website bezoekt opgeroepen en stellen u in staat om: Zo kunt u bijvoorbeeld snel navigeren naar specifieke inhoud op onze website of inloggegevens onthouden voor afgesloten gedeelten op de site.

Cookies beheren:
U kunt uw browser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Op de bovenstaande website leest u hoe u cookies uit uw browser kunt verwijderen. U hebt de mogelijkheid om het opslaan van cookies op uw apparaat te voorkomen door de juiste instellingen in uw browser te maken. Deze vooraf ingestelde instellingen (bijv. met de titel "Do Not Track" enz.) worden in elk geval door ons gerespecteerd. Het is echter mogelijk dat u niet onbeperkt toegang hebt tot alle functies van deze website als uw browser geen cookies toestaat.
Verder maken we geen gebruik van methoden die geautomatiseerde besluitvorming omvatten, waaronder profilering i. P. V. bieden of ondersteunen Artikel 22 (1) en (4) GDPR. We vertrouwen ook niet op gegevensbronnen van derden om onze bezoekers te identificeren.

Privacybeleid van andere websites:
Deze website bevat links naar andere websites. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op onze website, dus als u op een link naar een andere website klikt, moet u hun privacybeleid lezen.

Duur van opslag van persoonlijke gegevens:
Uw persoonlijke gegevens worden door ons bewaard zolang wij een verzoek beantwoorden of u gebruik maakt van de betreffende dienst / service. Met een bericht of mededeling van u worden uw persoonlijke gegevens, indien mogelijk, onmiddellijk verwijderd. Anders worden de gegevens uitgeschakeld en, indien technisch mogelijk, routinematig verwijderd of geanonimiseerd. Ongeacht dit kunnen andere wettelijke vereisten vereisen dat persoonlijke gegevens langer worden bewaard.
Gegevensverwerking buiten de Europese Unie:
De servers die worden gebruikt voor de internetaanwezigheid bevinden zich allemaal in de Bondsrepubliek Duitsland. Zorg ervoor dat je volledig op de hoogte bent van al je rechten op het gebied van gegevensbescherming. Elke gebruiker heeft recht op het volgende:

Rechten:
U kunt te allen tijde gebruik maken van uw recht om informatie bij ons op te vragen over welke persoonlijke gegevens wij van u hebben opgeslagen (art. 15 GDPR).

Recht op correctie van onjuiste gegevens:
Als persoonlijke gegevens ten onrechte van u zijn verzameld of niet langer correct zijn, zullen we onmiddellijk voldoen aan uw recht op correctie.
(Art. 16 GDPR).

Recht op annulering:
Je hebt het recht om ons te vragen om onmiddellijke verwijdering als de persoonsgegevens niet langer worden verwerkt voor het oorspronkelijke doel of niet langer nodig zijn (Art. 17 GDPR).
U kunt het recht op annulering ook uitoefenen als u uw toestemming hebt ingetrokken en er geen andere rechtsgrondslag is voor de verwerking.

Recht op beperking van verwerking en verzet tegen verwerking:
U hebt het recht om een beperking van de verwerking van uw gegevens aan te vragen (Art. 18 en Art. 21 (1) GDPR)

Recht op gegevensoverdraagbaarheid:
Als je je gegevens wilt meenemen, heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij zullen de relevante gegevens in een standaard, gestructureerd en machineleesbaar formaat aan u ter beschikking stellen of rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke overhandigen (art. 20 GDPR).
Gebruik het e-mailadres om uw verzoek aan ons door te geven: info@patientadvocacy.eu

Uw recht op beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit:
Als alle eerdere pogingen geen bevredigende oplossing voor uw probleem hebben opgeleverd, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de regelgevende instantie die verantwoordelijk is voor ons:
Beierse overheidsinstelling voor toezicht op gegevensbescherming
Promenade 27
91522 Ansbach
Duitsland

nl_NLNederlands